The Genealogy Page of Jorge Heredia and Heleen Sittig

Saartien Abrams

____ - ____

Family 1 : Salomon Abrahams van Cleef
  1. +Abraham Salomons van Cleef
  2. +Clara Salomons van Cleef