The Genealogy Page of Jorge Heredia and Heleen Sittig

Carmen Espinosa Alvarez

____ - ____

Family 1 : Pedro Nolasco Gastañeta Rivero
  • MARRIAGE: 2 Aug 1856
  1. +Oscar N. Gastañeta Espinosa
  2. +Guillermo Gastañeta Espinosa
  3. +Angélica Gastañeta Espinosa
  4. +Luisa Gastañeta Espinoza